Beter leren in beweging

Leren doe je met je ogen

Leren doe je voor een groot gedeelte met behulp van je ogen.
Je ogen zien informatie in de vorm van letters, cijfers en de hersenen maken er woorden, zinnen en sommen van die met behulp van een automatiseringsproces leiden tot lezen, spellen en rekenen.
Wanneer de ogen van een kind de informatie niet goed binnen krijgen, is het aannemelijk dat het hele proces van leren hier hinder van ondervindt.
Soms zijn de ogen al getest bij een opticien en is gekeken bij de oogarts of de ogen gezond zijn.
Maar een opticien en/of oogarts kijkt meestal niet of de ogen wel goed volgen of goed samenwerken.
Om te weten of leerproblemen veroorzaakt of versterkt worden doordat de ogen de informatie niet goed binnenkrijgen is het belangrijk na te gaan hoe de ogen zien.
Ik screen de ogen op de volgende punten:
+ oog volgbeweging.
+ oogrichten en focussen.
+ saccadische oogbewegingen (is een snelle beweging van de ogen die tot doel
heeft een nieuw fixatiepunt te vinden).
+ scherpstellen.
+ oogsamenwerking.
Wanneer de oogsamenwerking niet goed verloopt, zal het beeld niet scherp worden.
Dit noemen we Fixatie Disperatie.
Er is een belangrijke relatie tussen leer- en/of concentratie-problemen en het opnemen van visuele informatie.
Mochten er visuele belemmeringen zijn gaan we, met behulp van oefeningen, verbeteringen tot stand brengen.
Daarbij kan een doorverwijzing naar een andere specialist zoals een optometrist soms ook noodzakelijk zijn.